Genel hatlarıyla insan kaynakları politikası

Türk Veteriner İlaç sanayindeki öncü konumunu sürdüren, çalışana değer veren, gelişime açık, bölgesinde lider, küresel bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu (GMP, ISO), teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarından güç alan, müşteri odaklı, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Kurumumuzda çalışmaların etkili ve verimli yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasına yönelik planların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması politikamızın hedefidir.

İş’e alma süreçleri

Aday Bulma Yöntemleri

Temel amaç, doğru insanların doğru işlerde çalışmasını sağlamak ve böylece işletmenin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Kurumumuzun aday bulmada genelde kullandığı iki yöntem vardır. Bunlardan biri iç kaynaklardan yararlanmak diğeri ise dış kaynaklara başvurmaktır. Eğer iç kaynakları tercih etmişse terfi ya da transfer yollarını kullanır. Dış kaynaklardan personel sağlama amacı ile başvurulan yöntemler iş ilanları, iş ve işçi bulma kurumları, doğrudan başvurular, özel istihdam bürolarıdır.

Kurum içerisinde bir eleman ihtiyacı olduğu zaman bu ihtiyacı hem dışarıdan hem de içeriden, yani kendi elemanlarımızdan sağlayarak giderebiliriz. Kurum içerisinde yöneticiliğe aday olan bir personeli yöneticiliğe atanabilir.

İşe Alma Aşamaları

Hazırlık aşaması: İşletmedeki her bölüm için gereksinim duyulan personel ihtiyacının, ilgili bölüm yetkilileri tarafından İK’ ya iletilmesi ya da onlardan istenmesi. Bu talepten sonra İK gerekli niteliklere sahip adayların bulunması için iç ve dış kaynaklarda araştırma yapar.

Başvuruların kabulü aşaması: Adaylar tarafından gelen başvurular kabul edilir. İş istek/başvuru formunda yer alması gereken bilgiler şunlardır; adayla ilgili kişisel bilgiler, eğitim düzeyleri ve yeterlilikler, iş tecrübeleri, başvuru sahibinin nerede istihdam edilmek istediği, görüşme esnasında, görüşmeciye adayın temel görüntüsünü sunması ve seçim sürecinin etkinliği.

Psikoteknik Testler: Psikolojik testler, yetenek, kişilik vb. bireysel özellikleri belirlemeye yarayan, geçerlik ve güvenirlikleri önceden saptanmış, standardize edilmiş, ölçme araçlarıdır.

Mülakat Aşaması: Mülakat, iş için başvuran adaydan yüz yüze ve sözel iletişim yoluyla bilgi alma yöntemidir. Mülakatta adayın söyledikleri kadar, giyim kuşamı, ses tonu, oturuşu, gözlerini kaçırıp kaçırmayışı da etkileyici olmaktadır. Adayların bir kısmı diğer yöntemlerin uygulanması sonucu edinilen bilgilerle elenir; kalanlar son eleme için mülakata alınır.

Referans Araştırması: Referanslar adayın kişiliği, güvenirliliği ve geçmiş iş yaşamı hakkında kişi veya kurumlardan alınan yazılı belge veya sözlü beyanlardır.

Sağlık Kontrolü: Bu sürecin amacı, adayın o işi yapabilecek fiziksel ve düşünsel sağlığa sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu konuda adayın beyanı esastır. Aday başvuru formunu doldururken formun ilgili bölümünde geçirdiği hastalıkları, ameliyatları, iş kazalarını ve bugünkü sağlık durumunu beyan eder ve imzalar.

Seçim Aşaması: En başarılı adaylar arasından açık iş pozisyonlarının nitelik ve özellikleri bakımından ön seçim yapılır. İlk amirin görüşü alınır. Sonrasında işe kimin/kimlerin alınacağı konusunda kesin karar verilir.

İşe Yerleştirme: İlk defa çalışan adaya bir deneme süresi tanınır. Şirket, çalışanlara, işler hakkında işe alıştırma eğitimi (oryantasyon) verir.

©2015- Bavet Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM